Veelgebruikte oversteekplaats onder het asfalt verdwenen

Betreft: reactie werkgroep Veiligheid & Verkeer Dorpsagenda Leuth op Provincie Gelderland

Wat is er gebeurd met het oude zebrapad?
Nu de Steenheuvelsestraat, die dwars door Leuth loopt, is voorzien van nieuw asfalt, vragen veel mensen zich af waarom het oude zebrapad ter hoogte van de nummers 60-62 niet opnieuw is aangelegd. Daarom geven wij als Dorpsagenda graag een toelichting op het proces dat de afgelopen periode is doorlopen.

Na aandringen Werkgroep zou het zebrapad blijven
Sinds enkele jaren is de Werkgroep Verkeer&Veiligheid van de Dorpsagenda in gesprek geweest met de provincie Gelderland om de Steenheuvelsestraat veiliger te maken. Een wens die al lange tijd leeft onder de inwoners van Leuth. Daartoe werden onder meer voorstellen gedaan als het aanleggen van meerdere, veilige oversteekplaatsen voor voetgangers, het verbreden van de fietsstroken en het ophangen van snelheidsdisplay’s bij de ingangen van het dorp. Van meet af aan verliep het overleg moeizaam. Zo sprak de provincie zich uit tegen het aanleggen van zebrapaden, omdat deze “alleen maar schijnveiligheid zouden bieden”. Na lang aandringen was zij toch bereid het ‘oude’ pad te handhaven en een nieuwe zebra aan te leggen ter hoogte van het Kerkplein.

Maar helaas toch niet
Verbijsterd waren wij toen onlangs tijdens de presentatie van de renovatieplannen in de Vriendenkring bleek dat er twee nieuwe oversteekplaatsen zouden komen, één bij het Kerkplein en één bij de Vriendenkring. Het oude, veel door voetgangers en met name kinderen gebruikte pad, zou worden weggehaald.

Nogmaals aandringen
Vanaf dat moment hebben wij als leden van de Dorpsagenda alles in het werk gesteld om de provincie ervan te overtuigen dat de oude zebra moest blijven liggen. Veel mensen die in de Meester Pontenstraat en Pastoor van Tielstraat wonen, komen hier immers uit het pad dat rechtstreeks op deze zebra aansluit en steken daar ook over. Na brieven en telefoontjes van onze kant, maar ook van aanwonenden en zelfs met medewerking van de gemeente Berg en Dal door wethouder Barber van Verkeer is het niet gelukt de provincie ervan te overtuigen dat dit nou juist de meest logische plek is voor een oversteekplaats. Onbegrijpelijk!

Teleurstellend
Wij zijn ernstig teleurgesteld hoe de provincie Gelderland in deze zaak heeft gehandeld. Op geen enkele wijze geeft zij er blijk van serieus met haar inwoners rekening te houden waar deze vragen om meer bescherming bij het oversteken van deze drukke weg. Wij beraden ons op verdere acties. (reageren kan per mail: contact@dorpsagendaleuth.nl)

Dorpsagenda Leuth
Werkgroep Verkeer&Veiligheid
Lieke Spann, Frank Saris, Guydo Mulder, Koos Donné en Jo Coerwinkel