Leuth, 27 maart 2023
Aan: Leden van het college van B&W en de raad van de gemeente Berg en Dal
Betreft: Steenheuvelsestraat/Botsestraat 30 km

Geachte heer/mevrouw,

Het doet ons veel genoegen dat uw college in zijn programma voor deze raadsperiode heeft opgenomen “te willen komen tot een maximum snelheid van 30 km per uur op de Steenheuvelsestraat in de bebouwde kom van Leuth om de verkeersveiligheid te vergroten”. Wij spreken de wens uit dat u snel de benodigde maatregelen zult nemen om een en ander te realiseren.

In het najaar van 2022 heeft de provincie Gelderland onderhoud gepleegd aan grote delen van de N840 tussen Beek en Millingen. Zo is ook de Steenheuvelsestraat en Botsestraat in de kom van Leuth van nieuw asfalt voorzien, zijn er twee snelheidsdisplays geplaatst en twee oversteekplaatsen aangelegd. Ook is er toen een oude, veelgebruikte zebra weggehaald, maar helaas is deze laatste ook na herhaalde verzoeken van onze kant niet opnieuw aangelegd. De afgelopen jaren zijn wij regelmatig met de provincie in gesprek geweest om ervoor te zorgen dat de veiligheid op deze weg, met name voor fietsers, zou worden vergroot. Het instellen van een 30 km-zone zou o.i. daarvoor een goede maatregel zijn, maar zeer tot onze spijt heeft de provincie nooit aan dit verzoek willen voldoen. Daarom zijn wij zeer enthousiast over het feit dat dit doel nu wel is opgenomen in uw collegeprogramma.

Wanneer de bebouwde kom van Leuth daadwerkelijk een 30 km-zone wordt, is het wellicht niet meer nodig het nu vrijliggende fietspad vanaf de dijk door te trekken. Dit betekent immers dat de weg voor fietsers een stuk veiliger wordt. Bovendien zijn er hoge kosten mee gemoeid voor een verlenging van hooguit 300 m fietspad, terwijl op de Steenheuvelsestraat toch ook een fietsstrook zal moeten worden gehandhaafd voor aanwonenden. Kortom, het lijkt ons alleszins de moeite waard een en ander in uw overwegingen mee te nemen.

Vol spanning kijken wij uit naar uw reactie, omdat de inwoners van Leuth en alle veelal jonge fietsers die dagelijks door het centrum van Leuth komen, u zeer erkentelijk zullen zijn wanneer dit onderdeel van uw programma is gerealiseerd.
In de raadsvergadering van 25 mei maken wij ook graag gebruik van de gelegenheid om in te spreken; wij kunnen dan een en ander verder toelichten en antwoord geven op mogelijke vragen.

Met vriendelijke groet,
Dorpsagenda Leuth
Werkgroep Verkeer&Veiligheid
Jo Coerwinkel