Betreft: Kort verslag – Dorpsagenda bijeenkomst 13 oktober jl.

Beste inwoner van Leuth,

Hieronder volgt een kort verslag van de Dorpsagenda bewonersbijeenkomst van donderdag 13 oktober jl.
Wij nodigen je graag uit op 24 november 2022 om 19:30 uur in het Kulturhus Leuth om de resultaten van die bijeenkomst met elkaar door te nemen en de vervolgstappen met elkaar te gaan vormgeven.

Grote belangstelling
Door corona is er een tijd lang geen inwonersbijeenkomst geweest. In de aanloop naar de bijeenkomst van 13 oktober vonden we het spannend of er genoeg animo zou zijn. We zijn blij verrast door de opkomst. Fijn dat jullie er waren! Naast een aantal bekende gezichten (reeds bekende, betrokken bewoners en huidige projectgroepleden) mochten we ook nieuwe belangstellenden verwelkomen.

Een aantal projectgroepen gaan nog door, zoals Veiligheid en Verkeer Steenheuvelsestraat, Groencommissie, Welkomstboekje Leuth. De herinrichting van het gebied van en rond de Spieringshof kreeg ook deze avond veel aandacht.

Post-it sessie “op de kaart”
Aan de hand van de Post-it sessie “op de kaart” ontstond een levendige dialoog over wat speelt bij de aanwezige bewoners in Leuth. Op zichzelf al waardevol om met elkaar in gesprek te zijn hierover. Vervolgens is met behulp van stickers aangegeven waar eenieder prioriteit aan geeft. Daarmee is zichtbaar geworden wat leeft.

Aantal onderwerpen die eruit springen:

 • Oversteek zebrapad op oude plek
 • Herinrichting Spieringshof
 • Speeltuin voor kids aan kant voetbalveld
 • Sociale woningen verspreiding dorp
 • Inventariseren “Divers wonen”
 • Zeelandsestraat/plezenburgsestraat – Autoluw/fietspad
 • Rol jeugd vergroten in het dorp
 • (Hang) bloembakken in dorp
 • Kerkplein schoonmaken
 • Sinterklaas kado’s kinderen in Leuth (bv. bij energiearme gezinnen)
 • Vervolgplan Groen
 • Evenemententerrein Leuth
 • Multifunctionele buitensportaccommodatie
 • Etc.

Behoorlijk wat onderwerpen zijn ingediend. We zijn deze momenteel aan het verwerken en aan het clusteren, zodat we de resultaten tijdens een volgende bijeenkomst (zie hierna) kunnen laten zien. Ook willen we dan met jullie concrete stappen zetten voor het vervolg.

Vervolgstap
Graag nodigen wij jullie dan ook van harte uit op donderdag 24 november 2022 om 19:30 uur in het Kulturhus Leuth waarbij de resultaten van die bijeenkomst worden gepresenteerd en mogelijke vervolgstappen met elkaar kunnen worden besproken.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot donderdagavond 24 november,

Dorpsagenda Leuth