Open platform voor inwoners Leuth

Dorpsagenda ‘Laat Leuth Leven’ is een open platform voor alle inwoners van Leuth.
Het platform is sinds 2019 een stichting geworden en heeft een actief bestuur.
De Dorpsagenda is een middel voor de inwoners om invloed te hebben op ontwikkelingen in het dorp. De Dorpsagenda inventariseert actuele onderwerpen middels open bijeenkomsten en faciliteert de werkgroepen (gevormd door inwoners).

Iedere inwoner van Leuth kan samen met andere burgers een werkgroep vormen als het algemeen belang van het dorp voorop staat. Ieder werkgroeplid is in principe nergens toe verplicht, waarmee we het open karakter van de Dorpsagenda kunnen behouden.

Bestuur en werkgroepen

Dorpsagenda bestaat uit een actief bestuur en de projectgroepleden. Het bestuur faciliteert de inwoners en werkgroepen, zodat ze met de juiste informatie & middelen verder kunnen in hun proces. Dorpsagenda heeft hierin als hoofddoel om te verbinden.

Bestuursleden

Werkgroepen

Bestuurstermijn

Een bestuurslid gaat een periode van maximaal 3 jaar aan, met de mogelijkheid tot een verlenging van 1 termijn van 3 jaar. Stichtingsbestuur is gestart in de zomer van 2019 en heeft zijn eerste termijn in de zomer van 2022 erop zitten.

Momenteel heeft De Dorpsagenda 3 bestuursleden en is er een vacature voor de rol van secretaris.