Een Dorpsagenda. Wat is dat?

Deze dorpsagenda is vóór, dóór en mét Leuthenaren! In een dorpsagenda staat beschreven wat wij belangrijk vinden en waar het dorp gezamenlijk aan wil werken.
Met deze dorpsagenda hebben wij een stem zowel naar onze Gemeente Berg en Dal als naar ons Provinciale bestuur.
Ons doel dient een algemeen belang; de leefbaarheid van ons mooie dorp behouden en versterken.

Hoe werkt een dorpsagenda?

Regelmatig komt een groep betrokken Leuthenaren bij elkaar en vormt werkgroepen rondom thema’s op open avonden. Deze thema’s worden via verschillende kanalen opgehaald en daarna met elkaar geprioriteerd. Iedereen is welkom om mee te denken en ideeën en belangen aan te dragen. Via deze site worden de bijeenkomsten, thema’s en resultaten gepubliceerd.

Wie doet mee met de dorpsagenda?

Iedereen die zich betrokken, geroepen voelt of belangstelling heeft kan meedoen op allerlei manieren. Een idee willen meegeven, of meewerken in een werkgroep of meedenken, doen of luisteren. U bent welkom!

Wil je jouw idee of gedachten delen?

U bent welkom om tijdens onze bijeenkomsten uw ideeen en/of gedachten met ons te delen! U kunt tevens aan betrokkenen uw idee meegeven of via ons emailadres/website een bericht achterlaten.

BEREIKBAARHEID

VEILIGHEID & VERKEER

ONTMOETEN

SAMEN DOEN

GEZONDHEID

SPEELTUIN VERKIEZING

SPORT & ONTSPANNING

OMGEVING

WONEN

Foto’s: Gemaakt door leerlingen van basisschool ‘T Bijenveld in het kader van Jeelo Project in oktober 2017.