Leuth, 9 mei 2023, Werkgroep verkeer Dorpsagenda Leuth
Betreft: Gedeputeerde Verkeer Provincie Gelderland op bezoek in Leuth
In gesprek met Dorpsagenda over oplossingen gevaarlijke verkeerssituaties

Op 18 april is de Werkgroep Verkeer&Veiligheid van de Dorpsagenda Leuth in overleg geweest met verschillende afgevaardigden van de gemeente en de provincie Gelderland over de verkeersveiligheid in Leuth en omgeving. Namens de provincie was de gedeputeerde voor Verkeer, de heer Klaas Ruitenberg, aanwezig en wethouder Ria Barber namens de gemeente Berg en Dal. Ook waren er enkele beleidsambtenaren meegekomen naar het Kulturhus in Leuth waar het gesprek plaatsvond. Na afloop werd er nog een stukje langs de Steenheuvelsestraat gewandeld om de situatie ter plekke in ogenschouw te nemen. De bestuurders waren hier op uitnodiging van de Werkgroep om te praten over de provinciale N840: de gevaarlijke drukke Steenheuvelsestraat die dwars door het dorp loopt en over de situatie op de Kapitteldijk. Op beide trajecten wordt vaak te hard gereden met als
gevolg dat er regelmatig auto’s van de dijk raken. In 6 weken tijd is er al viermaal een auto van de dijk gereden; zo kwam er laatst een vrachtwagen op het onder aan de dijk liggende fietspad terecht, waar op dat moment gelukkig niemand langskwam.
Belangrijkste wensen vanuit de Werkgroep zijn het terugbrengen van de maximumsnelheid op de Steenheuvelsestraat/Botsestraat naar 30 km/u en op de Kapitteldijk naar 60 km/u. “Op de dijk geldt nu nog een adviessnelheid van 60 km, maar die willen wij graag veranderd zien in een gebod van 60 km. Verderop is op de Duffeltdijk deze snelheid al aan de orde en het is ook een logischer overgang, wanneer op de Steenheuvelsestraat een snelheid van 30 km gaat gelden.” Daarnaast ziet de werkgroep graag dat er vangrails op de dijk worden geplaatst, in ieder geval aan de zijde van het fietspad. In het najaar zal de provincie besluiten welke wegen in Gelderland in aanmerking komen voor een snelheidswijziging. Wij hopen natuurlijk dat de provincie de zorgen over de verkeersveiligheid van Leuth deelt en tot een positief besluit zal komen.

Dorpsagenda Leuth – Werkgroep Verkeer&Veiligheid
Frank Saris, Guydo Mulder, Jo Coerwinkel, Koos Donné, Louki Oomen