Aan alle bewoners van Leuth.

Beste inwoner,

Op donderdag 13 oktober staat de Vriendenkring weer open voor de inwoners van Leuth die van harte worden uitgenodigd te komen praten over welke ideeën zij hebben om hun dorp te verfraaien, veiliger en duurzamer te maken. Misschien hebt u ook wel suggesties wat er allemaal gedaan kan worden om het wonen hier nog prettiger te maken. Kom meepraten en overleg samen met andere bezoekers wat er de komende tijd moet worden aangepakt. Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Ons gezamenlijke motto: Ga voor haalbare doelen, succes gegarandeerd!
De afgelopen jaren heeft de Dorpsagenda diverse werkgroepen mogen faciliteren met hun projecten. De verschillende projecten hebben mooie resultaten opgeleverd: de vergroening van Leuth waarbij het hele dorp heeft mogen meestemmen, het gerealiseerde ommetje met folder, de hulptroepen rondom corona, de verkiezingen rondom de speeltuin de Rollebol, het initiatief om een welkomstboekje voor nieuwe bewoners te ontwikkelen en verenigingen die tweemaal per jaar in gesprek gaan om elkaar te ondersteunen waar dat kan.

De werkgroep Verkeer & Veiligheid heeft zich drie jaar lang ingezet om de Steenheuvelsestraat veiliger te maken, helaas is dat maar ten dele gelukt. Als u daar vragen over hebt, kunnen we u op 13 oktober ook daarover uitgebreid informeren.

Doet u ook mee?
We ontmoeten u graag op donderdag 13 oktober om 20.00 uur in de Vriendenkring (inloop vanaf 19:30u). Van jong tot oud, iedereen is welkom!

Tot slot willen wij u attenderen op een korte terugblik van de Beleef Leuth-dag van 4 september jl. Een prachtig filmpje dat is gemaakt door Paul Spann uit Millingen aan de Rijn in opdracht van de organisatie ‘Beleef Leuth.

Namens alle betrokken mensen van Laat Leuth Leven
Hartelijke groet!