Voorstellen Dorpsagenda veilige Steenheuvelsestraat allemaal afgewezen.

Bittere teleurstelling
Het is de reactie op de brief van de Dorpsagenda Laat Leuth Leven die bijna een jaar geleden naar de Provincie en de gemeente Berg en Dal werd gestuurd en waarin werd gevraagd een aantal maatregelen te treffen waardoor de Steenheuvelsestraat veiliger gemaakt zou kunnen worden, met name voor de vele fietsers. En dat antwoord is een bittere teleurstelling voor de leden van de werkgroep Verkeer en Veiligheid van de Dorpsagenda.

We houden ons hart vast
Natuurlijk, de punten die de provincie opsomt, kloppen feitelijk wel maar komen niet overeen met wat de mensen dagelijks waarnemen. De gemeten snelheid is dan misschien gemiddeld 57 km per uur, maar vallen daar ook de auto’s onder die tussen 7 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s morgens soms met een snelheid van 80 tot 90 km per uur door het dorp scheuren? En dan worden niet de akelig grote landbouwtractoren en –machines apart genoemd die met grote snelheid, met jonge chauffeurs achter het stuur, door het dorp komen en daarbij vaak meer dan een weghelft nodig hebben.

Alle maatregelen worden afgewezen
Het voorstel om meer voetgangersoversteekplaatsen aan te leggen wordt afgewezen ‘omdat er niet de gehele dag een duidelijk aanbod is van overstekende voetgangers’. Maar het moet toch niet zo moeilijk zijn om de enige zebra die er nu ligt zichtbaarder (knipperlichten!) en daardoor veiliger te maken. Ook het voorstel om de oversteekplaatsen aan te leggen op enigszins verhoogde plateaus is niet mogelijk omdat ‘daardoor de aanrijtijden van de ambulances in gevaar komen en dit een negatief effect kan hebben op het comfort van de patiënt in het voertuig’.(?) Kortom, alle maatregelen die snelheidsremmend kunnen werken, worden afgewezen.

Standpunt Dorpsagenda Leuth: Het blijft gevaarlijk
Het aantal geregistreerde ongevallen valt misschien mee, het aantal bijna-ongevallen is niet zichtbaar te maken. Iedereen die per fiets over deze weg gaat, weet hoe gevaarlijk de slinger is ter hoogte van de parallelweg.
Als je daar in de binnenbocht fietst, terwijl je wordt gepasseerd door een (vracht)auto met aanhanger, dan kun je maar beter het trottoir op vluchten. Als ‘s morgensvroeg de talloze kinderen uit Millingen, Kekerdom en Leuth richting Beek en Nijmegen fietsen, houd je je hart vast als je ziet hoe de auto’s er tussendoor kronkelen.

Wel onder de aandacht bij de provincie
Wat wel als een gevaarlijke plek wordt onderkend, is de oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van de westelijke komgrens. De provincie en de gemeente gaan een verkenning uitvoeren om het 2-richtingenfietspad vanaf de dijk door te trekken tot de parallelweg die langs de Steenheuvelsestraat loopt.

Blijven in gesprek
De mensen van de Dorpsagenda gaan zeker nog in gesprek met de verkeersdeskundigen van de provincie en de gemeente om de inhoud van de briefwisseling verder te bespreken. Zij willen graag dat er nu eens een einde komt aan de zorgen, die er bij veel mensen al decennia bestaan over het drukke verkeer door het centrum van Leuth. Want, zo vraagt iedereen zich af: moeten er nou echt eerst ongelukken gebeuren, voor er iets gedaan kan worden.

Met vriendelijke groet
,
Namens de gehele werkgroep ‘Verkeer in Steenheuvelsestraat’,

Jo Coerwinkel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zie ook andere gerelateerde berichten: