UPDATE: 11 januari 2021: Brief aan de leden van de gemeenteraad van Berg en Dal
Op donderdag 12 november hebben wij, Hanneke Bernsen en Jo Coerwinkel, namens de werkgroep een digitaal overleg gehad met medewerkers van de provincie Gelderland en de gemeente Berg en Dal. Hierbij worden wij ondersteund door een medewerker van Veilig Verkeer Nederland. Het onderwerp van gesprek was mogelijk te nemen maatregelen om de situatie op de Steenheuvelsestraat veiliger te maken. Kort daarvoor was er door de provincie, zoals eerder toegezegd, al een smiley geplaatst. In het overleg hebben wij wel aangegeven dat de smiley slecht zichtbaar is en erg kort voor de oversteekplaats is gehangen. Omdat deze smiley maar enkele weken blijft hangen, wordt er een volgende keer gekeken of er mogelijk een betere plek is.

Dikke pech
De conclusie van dit overleg was voor ons als werkgroep wederom teleurstellend. De provincie wil geen enkele maatregel nemen die de snelheid van het verkeer kan doen afremmen: geen 30 km-weg, niet meer oversteekplaatsen en zeker niet op een verhoogd talud. Zij zijn van mening dat deze provinciale weg N 840, die van Beek naar Millingen loopt, niet in aanmerking komt voor dit soort maatregelen omdat het een doorgaande weg is. We hebben gewoon pech dat deze weg dwars door ons dorp loopt.

Nieuws van de Werkgroep Verkeer en Veiligheid (19.11.2020)
Op donderdag 12 november hebben wij, Hanneke Bernsen en Jo Coerwinkel, namens de werkgroep een digitaal overleg gehad met medewerkers van de provincie Gelderland en de gemeente Berg en Dal. Hierbij worden wij ondersteund door een medewerker van Veilig Verkeer Nederland. Het onderwerp van gesprek was mogelijk te nemen maatregelen om de situatie op de Steenheuvelsestraat veiliger te maken. Kort daarvoor was er door de provincie, zoals eerder toegezegd, al een smiley geplaatst. In het overleg hebben wij wel aangegeven dat de smiley slecht zichtbaar is en erg kort voor de oversteekplaats is gehangen. Omdat deze smiley maar enkele weken blijft hangen, wordt er een volgende keer gekeken of er mogelijk een betere plek is.

Dikke pech
De conclusie van dit overleg was voor ons als werkgroep wederom teleurstellend. De provincie wil geen enkele maatregel nemen die de snelheid van het verkeer kan doen afremmen: geen 30 km-weg, niet meer oversteekplaatsen en zeker niet op een verhoogd talud. Zij zijn van mening dat deze provinciale weg N 840, die van Beek naar Millingen loopt, niet in aanmerking komt voor dit soort maatregelen omdat het een doorgaande weg is. We hebben gewoon pech dat deze weg dwars door ons dorp loopt.

Steenheuvelsestraat is in beheer van Provincie Gelderland
Op onze verwijzing naar andere dorpen waar wel een 30 km regime geldt, wordt verwezen naar de gemeente die daar het beleid maakt. De gewenste ingrepen kunnen dan ook alleen worden gedaan wanneer de weg in beheer van de gemeente komt.

Verder in gesprek met Gemeente berg en Dal
Wat wel is toegezegd is dat de provincie een oplossing gaat zoeken voor een veiliger oversteekplaats voor fietsers op de Steenheuvelsestraat. Op de dijk waar wordt overgestoken richting Zyfflich komt een ruimere opstelpaats voor fietsers, maar een tunnel onder de dijk is uitgesloten. Als werkgroep gaan wij nu verder in gesprek met de gemeente, waar wij meer steun hopen te vinden voor een veiliger centrum in ons dorp.

Dorpsagenda Leuth,
Werkgroep Verkeer en Veiligheid,
Hanneke Bernsen, Lieke Spann, Guydo Mulder, Frank Saris en Jo Coerwinkel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zie ook andere gerelateerde berichten: