UPDATE: 11 januari 2021: Brief aan de leden van de gemeenteraad van Berg en Dal
Werkgroep verkeer en Veiligheid van dorpsagenda Laat Leuth Leven heeft een brief verstuurd aan alle leden van de gemeenteraad van Berg en Dal.

Brief aan leden gemeenteraad Berg en Dal:

Datum: Leuth, 11 januari 2021

Aan de leden van de gemeenteraad van Berg en Dal en het college van Burgemeester en Wethouders Gemeentehuis te Groesbeek (per mail verzonden).

C.c. Provincie Gelderland, de heer Van Ginkel (projectmanager)

Betreft: veiligheid Steenheuvelsestraat (N840), Leuth

Geachte dames en heren,

Zoals u wellicht weet, zijn wij als Dorpsagenda Leuth al enige tijd in overleg met medewerkers van de provincie Gelderland en uw gemeente over de veiligheid op de Steenheuvelsestraat (N840), een drukke verkeersweg die het dorp Leuth doormidden snijdt. Zeer tot onze spijt zijn de meeste voorstellen die wij hebben gedaan om te komen tot snelheidsremmende maatregelen afgewezen. De provincie ziet de N840 als een weg waarop het verkeer moet kunnen doorstromen en waar het niet past het daarin op welke wijze dan ook te belemmeren. Door ons gewenste ingrepen zouden alleen mogelijk zijn, wanneer de weg in beheer van de gemeente komt.

De provincie is wel bereid in 2022, wanneer de werkzaamheden beginnen, de fietssuggestiestroken te verbreden en onlangs is toegezegd dat dan ook in beide rijrichtingen definitief een smiley wordt geplaatst. Ook erkent zij dat de oversteekplaats voor fietsers bij de entree van het dorp onveilig is. Samen met de gemeente doet zij een verkenning naar een betere oplossing. Op ons verzoek om de huidige zebra met een of twee oversteekplaatsen uit te breiden wordt door de provincie afwijzend gereageerd; uw wethouder voor Verkeer liet ons weten dit verzoek heel redelijk te vinden.

Wij hebben het probleem van de verkeersveiligheid tevens onder de aandacht gebracht van uw burgemeester, tevens lid van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, maar ook hij geeft te kennen dat maatregelen niet mogelijk zijn met het oog op de aanrijtijden van de hulpdiensten. Wij begrijpen het grote belang dat hiermee is gemoeid, maar denken dat er ook alternatieven zijn om dit probleem op te lossen. Wellicht dat een standplaats voor de ambulance in Millingen of naaste omgeving een oplossing kan bieden?

Voor ons als Dorpsagenda, sprekend namens veel inwoners van Leuth, is het moeilijk ons neer te leggen bij het feit dat de Steenheuvelsestraat niet als onveilig wordt aangemerkt, alleen op basis van de geregistreerde ongevallencijfers. Wij zien bijna dagelijks hoe op deze smalle weg de combinatie van vaak te hardrijdende auto’s, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en de aanwezigheid van groepen fietsers, waaronder veel scholieren, leidt tot bijna-ongelukken. Dat geldt ook voor de enig aanwezige zebra die slecht zichtbaar is en gevaarlijk om (in het donker) gebruik van te maken.

Er gebeuren nu misschien nog niet veel ongelukken maar, zo vragen wij ons af, moeten er dan eerst echt slachtoffers vallen voordat er maatregelen genomen kunnen worden?
Wij denken dat de (beleving van) veiligheid aanzienlijk verbeterd kan worden wanneer er op de Steenheuvelsestraat meerdere oversteekplaatsen voor voetgangers worden gerealiseerd. Deze moeten dan wel opvallend geaccentueerd worden door borden en/of knipperlichten en op een enigszins verhoogd talud met belijning worden aangelegd. Ook zullen ze aangelicht moeten worden als het donker wordt. Samen met verbreding van de fietsstroken, het definitief aanbrengen van smiley’s en het vaker laten handhaven door de politie zouden deze ingrepen kunnen leiden tot een ander gedrag van de gemotoriseerde verkeersdeelnemers en tot een grotere veiligheid van fietsers en voetgangers.

Tot slot willen wij nog opmerken dat de toegestane snelheid van 80 km op de overige trajecten van de N840 van Millingen naar Leuth en van Leuth en Beek ook erg vaak wordt overschreden. Inhalen, wat feitelijk verboden is, gebeurt er heel frequent en leidt, met name op de Duffeltdijk, tot zeer gevaarlijke situaties.
We stellen het erg op prijs wanneer u niet alleen op ambtelijk, maar ook op bestuurlijk niveau in overleg wil treden met de provincie om deze problematiek te bespreken en te komen tot een voor alle partijen bevredigende oplossing. Vanzelfsprekend zijn wij van harte bereid om hieraan onze bijdrage te leveren.

Met vriendelijke groet, Stichting Dorpsagenda Leuth, namens werkgroep Verkeer en Veiligheid
Jo Coerwinkel
06 18514735 j.coerwinkel@chello.nl

Bijlage: VVN-advies