Eerste resultaten Dorpsagenda Leuth worden zichtbaar

Persbericht dorpsagenda Leuth – Maart 2019

Sinds vorig jaar wordt er in de werkgroep voor de Dorpsagenda van Leuth, die uit ongeveer 20 mensen bestaat, hard gewerkt om alle ideeën in kaart te brengen en voor zover mogelijk te realiseren. Dit gebeurt in verschillende kleinere groepen die een bepaald thema zoals verkeer en veiligheid, groen en ontmoetingen, verder uitwerken. De ideeën zijn bij de start ingediend door de inwoners van Leuth die in september de eerste publieksavond bezochten in De Vriendenkring. Daarbij gaat het om suggesties waarmee het dorp voor de toekomst (nog) beter en mooier gemaakt kan worden.- 

Volkstuinen

We gaan starten!
Waar nu snel mee kan worden gestart, is de aanleg van volkstuinen achter de pastorie aan de Botsestraat. Omdat we willen weten hoeveel belangstelling hiervoor is, vragen we iedereen die graag in aanmerking komt voor een tuintje zich te melden via de mail: e.bernsen@upcmail.nl Daarna wordt er contact met je opgenomen. De bedoeling is dat er een vereniging wordt opgericht van gebruikers die zich samen verantwoordelijk weten voor het beheer en onderhoud van de volkstuinen.

Bijeenkomst verenigingen en organisaties

Speciale bijeenkomst
Op woensdag 17 april wordt er in de kleine zaal van De Vriendenkring een speciale bijeenkomst gehouden voor bestuursleden van alle Leuthse verenigingen/organisaties. Deze avond wordt belegd om alle aanwezigen hun ervaringen te laten delen; wat gaat er goed, wat kan er beter en waar kunnen we misschien meer samenwerken.

Vrijwilligersbank
Een ander doel is te komen tot de oprichting van een vrijwilligersbank, waar enerzijds verenigingen een beroep op kunnen doen, maar ook inwoners van Leuth vrijwilligers kunnen vinden die bijvoorbeeld bereid zijn een klusje te doen, zoals vervoer bieden of iets anders waar mensen mee geholpen zijn.

U bent welkom
Genodigden zijn welkom vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Voelt u zich aangetrokken om mee te praten, maar hebt u geen uitnodiging ontvangen, dan bent u ook van harte welkom.

Presentatie concept dorpsagenda
Voor de zomervakantie komt er nog een presentatie van een concept-Dorpsagenda. Er is dan volop gelegenheid voor de inwoners van Leuth op deze plannen te reageren, waarna er een definitieve versie wordt gemaakt.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn