Buurthulp Leuth en Erlecom; samen elkaar helpen

Wilt u een steentje bijdragen? Wat fijn! Graag bij uw aanmelding uw mailadres, mobiele nummer en straatnaam (waarin u woont) vermelden. Vervolgens wordt u door ons om toestemming gevraagd om u toe te voegen aan de whatsapp groep ‘Helpers Buurthulp Leuth’. Op die manier creëren wij een pool van Helpers die zich in willen zetten voor de bewoners van Leuth.

Wilt u zich aanmelden?

U kunt per mail – buurthulpleuth@outlook.com – , telefoon of via het online contactformulier aanmelden om mee te helpen bij het verrichten van klusjes voor Buurthulp Leuth. Alvast bedankt!

Mocht u liever op een persoonlijke wijze nog informatie nodig hebben, dan kunt u ons tevens bellen op de volgende telefoonnummers.

Meehelpen? Meld je nu aan

Ik wil mij aanmelden als hulpaanbieder, maar hoe werkt Buurthulp nu precies?

Aanmelden
U kunt per mail (buurthulpleuth@outlook.com), telefonisch of via bovenstaand contactformulier aanmelden om mee te helpen bij het verrichten van klusjes voor Buurthulp Leuth. Graag bij jouw aanmelding jouw mailadres, mobiele nummer en straatnaam (waarin je woont) vermelden.

Toestemming groep Whatsapp
Vervolgens wordt u door ons om toestemming gevraagd om u toe te voegen aan de whatsapp groep ‘Helpers Buurthulp Leuth’. Op deze manier creëren wij een pool van Helpers die zich in willen zetten voor de bewoners van Leuth.

Hulp vragen via diverse kanalen
Bewoners van Leuth kunnen zelf een hulpvraag indienen. Dit kan per telefoon, per mail en via deze website. De hulpvragen kunnen zeer divers zijn. Ons motto is: Durf te vragen!

Centrale registratie
Komt er een hulpvraag binnen dan wordt deze centraal geregistreerd en naam, adres en telefoonnummer van de Hulpvrager worden genoteerd. Wij zullen vervolgens samen met jullie wel kijken of we de hulpvraag kunnen invullen en of wij het probleem vanuit ‘Helpers Buurthulp Leuth’ op kunnen lossen.

Anoniem hulpvraag delen met App groep
Hulpvraag wordt geanonimiseerd uitgezet in de whatsapp groep ‘Helpers Buurthulp Leuth’ geplaatst. Iedereen uit de whatsapp groep ziet dus de alleen hulpvraag, bijvoorbeeld ‘boodschappen doen as vrijdag om 15:00’ . Vervolgens reageert iemand uit de groep met het bericht ‘Ik pak het op’.

Hulpaanbieder krijgt van ons persoonlijk (1 op 1) bericht.
Deze persoon krijgt van ons via zijn eigen whatsapp de benodigde gegevens en neemt zelf contact op met de persoon die om hulp heeft gevraagd. Vervolgens wordt de hulpvraag door de Helper uitgevoerd. Hierbij is het belangrijk dat we alle Corona-voorschriften en richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM blijven volgen (voldoende afstand, hygiëne, schone handen, eventueel wegwerphandschoenen dragen, etc.). Nadat de hulpvraag succesvol is uitgevoerd koppel je dit terug in de whatsapp groep door aan te geven ‘Hulpvraag opgelost’. Daarmee is de hulpvraag ‘afgesloten’. Wij gaan er vanuit dat iedere aangeboden Hulp tot een succesvolle actie en afronding zal leiden.

Eén oplossing per keer (meerdere hulpvragen gewoon mogelijk)
We proberen dus aan iedere individuele hulpvraag één Helper te koppelen met één oplossing. Zo denken we het overzichtelijk te kunnen houden. Mocht een Hulpactie niet uitgevoerd kunnen worden, dan horen wij dat uiteraard graag van de persoon die de Hulpvraag heeft opgepakt om vervolgens samen te kijken of we een ander oplossing kunnen vinden.

De mensen die om hulp vragen kunnen dus per keer één Hulpvraag indienen, maar mogen meerdere keren (zo vaak als ze willen) Hulpvragen indienen.

Tot slot
Wij hopen dat dit proces voor iedereen duidelijk is en dat het gaat werken. Dit weten we echter pas door het uit te voeren en daarom zijn alle suggesties en tips op basis van de ervaringen die we gaan opdoen welkom.

“Op deze wijze zorgen wij er samen voor dat iedereen in Leuth waar nodig geholpen wordt”

Met vriendelijke groet, namens Werkgroep ‘Buurthulp Leuth’ onderdeel van Dorpsagenda Leuth

Downloads