Een korte terugblik.

In het voorjaar van 2018 treffen een aantal mensen elkaar in het kulturhus van Leuth en daar ontstaat het idee om aan de slag te gaan voor een Dorpsagenda voor Leuth.

Enthousiaste groep inwoners

Een werkgroep is snel gevormd; deze bestaat uit de leden van Leuth Idee, de voorzitter van Triangel/De Vriendenkring en de voorzitter van het Kulturhus. Zij bespreken met elkaar hoe zij dat voor zich zien, een dorpsagenda, welke mogelijkheden er zijn en welke problemen zich kunnen voordoen.

Extra ondersteuning

Er wordt contact gezocht en een gesprek belegd met DKK, de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen, een organisatie die mensen in de provincie Gelderland ondersteunt bij het maken van Dorpsagenda’s.Ook krijgt de groep ambtelijke ondersteuning en een budget voor de aanloopkosten van de gemeente Berg en Dal.

Start na zomervakantie 2018

Er wordt besloten de eerste publieksbijeenkomst voor alle Leuthse inwoners na de zomervakantie te houden, omdat het anders te kort dag is en er waarschijnlijk al te veel mensen op vakantie zijn.Wel wordt er nog voor de vakantie een fraaie huis-aan-huis een kaart bezorgd waarin de plannen worden aangekondigd en waarin mensen worden uitgenodigd ideeën in een bus bij de plaatselijke Spar te deponeren.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn