Persbericht 4 maart 2022

Nu de meeste corona-maatregelen zijn opgeheven, pakken de mensen van de Dorpsagenda Laat Leuth Leven de draad weer op. De bedoeling is dit voorjaar weer een grote publieksbijeenkomst voor de inwoners van Leuth te organiseren, maar eerst komen op 10 maart de leden van de werkgroepen nog bijeen om elkaar weer bij te praten. Op de laatste zondag van maart, wanneer de zomertijd ingaat, wordt het Leuthse Ommetje officieel geopend met een programma in het Kulturhus.

Bijeenkomst Werkgroepen

Op donderdag 10 maart organiseren wij in de Vriendenkring een bijeenkomst voor iedereen die de afgelopen jaren actief is geweest voor de Dorpsagenda; het kan zijn dat je deel hebt uitgemaakt van een van de werkgroepen of op een andere wijze je steentje hebt bijgedragen aan het mooier maken van Leuth. Misschien heb je nog niet veel kunnen doen, maar heb je wel ideeën wat we als Dorpsagenda zouden kunnen oppakken. We vinden het in ieder geval fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en kunnen bijpraten. Dit voorjaar willen we weer een grote publieksbijenkomst organiseren voor de inwoners van Leuth en ook daarover willen we vast nadenken met elkaar.
Deze avond begint om 20.00 uur, maar vanaf 19.30 uur kun je al binnenlopen. We verwachten dat het overleg ongeveer een uur zal duren; daarna is er gelegenheid nog wat na te praten met een hapje en een drankje.
We hopen alle mensen die actief zijn geweest voor de Dorpsagenda of plannen hebben om dit te worden naar de Vriendenkring komen op 10 maart.

Opening Dorpsommetje Leuth

Op zondag 27 maart vindt de opening plaats van het Leuthse Dorpsommetje, eerder was dit niet mogelijk door de corona-maatregelen. Het programma bevat onder meer een lezing met dia’s door Jan van Eck over de bezienswaardigheden die je tijdens de wandeling tegenkomt. Ook ligt het in de bedoeling samen een deel van het ommetje te wandelen, waarna de middag wordt afgesloten met een lekkere kop soep. Meer hierover kunt u lezen in de volgende Rozet die op 22 maart verschijnt. Wilt u zeker zijn van een plaats en u vast aanmelden? Dat kan via de mail: contact@dorpsagendaleuth.nl